Mokslopolis

Branduolinė energetika


1.1. Branduolinė energetika - energetikos dalis, kuri elektros energijos gamybai naudoja kontroliuojamą branduolių dalijimąsi.
1.2. Branduolinis reaktorius - įrenginys, kuriame vyksta kontroliuojama branduolių dalijimosi reakcija.
1.3. Branduoliniuose reaktoriuose vykstant branduolių dalijimosi reakcijai išsiskyria šiluma, kuri perduodama turbinoms, o šios mechaninę energiją perduoda generatoriui, gaminančiam elektros energiją.
1.4. Branduolinėse elektrinėse dažniausiai naudojamas uranas 235, kuriam dalijantis išsiskyria didelis šilumos kiekis.
1.5. Pirmasis branduolinis reaktorius “Chicaga Pile-1” buvo sukonstruotas 1942 metais Čikagos universitete.
1.6. Pirmoji eksperimentinė branduolinė jėgainė buvo paleista 1951 metais. Jos gaminamos elektros pakako 4 200 vatų galios lemputėms.
1.7. Pirmoji gamybinė branduolinė jėgainė buvo pastatyta 1954 metais Obibske, Sovietų Sąjungoje.
1.8. Branduolinės energetikos paplitimas: -branduolinė energetika plėtojama 31 valstybėje; -branduolinių jėgainių kiekis - 191; -branduoliniai reaktoriai - 451; -statomi nauji reaktoriai - apie 60.
1.9. Didžiausia branduolinė elektrinė yra Kasivadzaki Kariva - Japonijoje. Joje veikia 7 branduoliniai reaktoriai, kurių bendra galia 8212 megavatų.
1.10. Lietuvoje 1983-2009 m. veikė Ignalinos atominė elektrinė, kurioje buvo du didžiausi pasaulio reaktoriai: kiekvienas iš jų buvo po 1500 megavatų. 2008 metais IAE pagamindavo apie 70% Lietuvai reikalingos elektros energijos.