Mokslopolis

Jonas Biliūnas


Kodėl J. Biliūnas įvardijamas kaip psichologinio realizmo atstovas?

Aprašo veikėjų vidinius išgyvenimus, konfliktus – sąžinės graužatį ir t.t. Biliūnui, kaip asmenybei, rūpi žmogaus vidinė būsena.

Kokie autoriaus kontekstai kūriniuose atsiskleidžia? Kodėl J. Biliūno novelistikoje vyrauja socialinės temos?

Biliūnas sirgo tuo metu nepagydoma liga – džiova (tuberkulioze); Biliūnas ne kartą buvo iškeliavęs į užsienį; Biliūnas – kaimo žmogus.

J. Biliūnui patiko propaguoti realybę, žmonių būseną – jis buvo vienas iš realistų. Poetas taip pat patyrė nepriteklių, nepelnytą skriaudą, todėl tai kūriniuose ir vaizduoja.

Kokias temas jo kūriniuose galime rasti? Nurodykite pagrindinę mintį.

  1. „Vagis“ sąžinė yra griežčiausia teisėja,
  2. „Lazda“ įgūdis viskam atleisti yra kilnus (Krikščioniška auksinė taisyklė – elkis su kitais taip, kaip tu nori, kad su tavimi elgtųsi),
  3. „Ubagas“ gerbk savo tėvus taip, kad ateityje tavo vaikai su tavimi elgtųsi taip pat (Dievo įsakymas),
  4. „Kliudžiau“ vienas įvykis pamoko atskirti gėrį (gerą poelgį) nuo blogio (blogo poelgio)

Kodėl sąžinė yra griežčiausia teisėja? Kokiame kūrinyje/kūriniuose šis motyvas išryškėja?

Išryškėja novelėje „Vagis“. Teigiama, kad religingas žmogus pats supranta, kas padaryta negerai – visuomenės sukurtos „nuobaudos“ nepadės žmogui jaučiančiam kaltę. Tik jis pats gali suvokti kaip tą kaltę išspręsti.

Kas sudaro J.Biliūno vertybių trejybę?

teisybė, dora, laisvė

Kuri savybė nėra tinkama J.Biliūno apsakymų pasakotojui?

kviečia būti atvirą ir savo pašnekovą.

Kuriame J.Biliūno kūrinyje yra įžanga „Baltasai šešėlis”?

„Liūdnoje pasakoje”