Mokslopolis

Paveiksliukas

Renesansas


1. Ką reiškia žodis Renesansas?

Žodis “renesansas” yra kilęs iš lotyniško žodžio renascens, kuris išvertus į lietuvių kalbą, reiškia atgimstantis.

2. Kas atgmista Renesanso laikotarpiu?

Šiuo laikotarpiu atgimsta noras domėtis pasauliu, ir Antikos protėvių palikimu, bei plėsti jų paliktas žinias.

3. Kokios ekonominės sąlygos nulemia naujos epochos atsiradimą?

Atsiradus lengvesniam ir pigesniam būdui platinti knygas (Gutenbergas 1455 m. vasario 23 d. Gutenbergas išspausdino pirmąją knygą) daugelis žmonių galėjo sau leisti nusipirkti knygą ir šviestis. Taip pat Kristupas Kolumbas atranda Ameriką, įrodoma, kad Žemė yra apvali.

4. Kas svarbiausia kalbant apie Renesansą?

Yra akcentuojama individo galia, ir nepriklausomomumas nuo predestinacijos. Žmonės švietėsi ir švietė kitus, jų išsilavinimas buvo realus, o ne paremtas religija. Priimant tokius sprendimus, šviesūs protai išrado daugybę įvairių dalykų, dėl kurių žmonija judėjo pirmyn.

5. Kas laikoma Renesanso tėvyne?

Renesanso tėvynė yra Italija. Joje suklestėjo menininkai ir išradėjai (Leonardas Da Vinčis).

6. Kaip tai susiję su Lietuva?

Vilnius tampa renesansinės kultūros židiniu. Vilniuje jėzuitai įsteigė pirmąją aukštąją mokyklą – Vilniaus universitetą, 1579 metais susiformavus įvairioms valstybės valdymo ir visuomeninio gyvenimo tobulinimo teorijoms kalvinistas Andrius Volanas parašė veikalą “Apie politinę arba pilietinę laisvę”, kuriame buvo iškelti visų vienodos atsakomybės prieš įstatymą, luomų lygiateisiškumo ir asmens vertės idealai, užtikrinantys politinę laisvę. Renesanso Lietuvoje buvo sukurtas pirmasis Lietuvos teisynas – Lietuvos Statutas (1529, 1566, 1588), kuris galiojo iki pat LDK padalijimo XVIII amžiuje.

7. Koks tas Renesanso žmogus?

Renesanso žmogus, idealistas, kritiškai mąstatntis, laisvas, siekiantis pažinimo, drąsus išsakyti savo nuomonę – humanistinė kultūra.