Mokslopolis

Tėvynės ilgesys literatūroje


Maironio individualioji lyrika atskleidžia vidinius išgyvenimus ir tėvynės ilgesį, patiriamus toli nuo Lietuvos kitoje Europos valstybėje. Maironis – XIX a. poetas romantikas, tautos dainius. Maironio eilės, virtusios dainomis, įstrigo į daugelio lietuvių širdis, o jo reikšmė literatūrai tokia didelė, kad jo lyrika laikoma atskaitos tašku, skiriančiu lietuvių poeziją iki jo ir po jo. Daug prie poezijos modernizavimo poetas prisidėjo pradėdamas kurti individualiąją lyriką, kurioje daugiausia dėmesio skiriama žmogaus jausmams, dvasiniams išgyvenimams. Vienas iš Maironio eilėraščių, atskleidžiančių individualius asmens potyrius, yra „Vakaras ant ežero Keturių Kantonų“. Būtent todėl, kad sutelkiamas dėmesys į žmogaus vidų, jis puikiai atskleidžia, ką individas išgyvena palikęs tėvynę. Eilėraštis pradedamas įspūdingu Šveicarijos miesto Liucernos peizažo atvaizdavimu: bangos, žalios kaip smaragdas, liūliuoja lyrinį subjektą, kuris gali grožėtis saulėlydžiu, nakties žvaigždėmis, jausti rožių aromatą „skania sveikata“. Tačiau subjektui neužtenka vien tik svetimos šalies grožio – jis nesuteikia pilnatvės. Todėl lyrinio „aš“ „aukso svajos“ lekia kaip tik ten, kur subjektui geriausia – į tėvynę. Kartu su aušra atgimsta tėvynės prisiminimai, jų vedamas eilėraščio žmogus atsiduria atminties plotmėje, kuri yra „anapus ribos“. Paaiškinama ir kodėl tėvynė tokia brangi, apie ją svajojama: tai vieta, glaudžiai susijusi su subjekto jaunyste, kurios laikai jam patys brangiausi. Taip pat tėvynės ilgesys susijęs su gimtinės kraštovaizdžiu bei su paliktais žmonėmis, su kuriais eilėraščio žmogų sieja artimas ryšys, todėl jie krikščioniškai vadinami broliais bei seserimis. Matyti, kad lyrinis subjektas net ir svetimoje šalyje žavingu kraštovaizdžiu nepamiršta tėvynes, jis svajoja apie ją, emocingai prisimena brangiausius laikus, išgyventus gimtinėje. Taigi, tėvynės ilgesys svetimoje šalyje patiriamas, nes esant toli nuo jos pradeda gimtosios šalies trūkti, suprantama, kad jos niekas neatstos, nes tai vieta, su kuria susijusios žmogaus svajonės, ten yra patys brangiausi žmonės ir niekur kitur neatstojamas kraštovaizdis.